رئیس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق

null

دکتر مرتضی صاحب الزمانی

استاد دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
ایمیل: szamani@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

رئیس مرکز تحقیقات بهره‌برداری ایمن شبکه

null

دکتر گیورک باباملک قره پتیان

استاد دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی برق
ایمیل: grptian@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

رئیس مرکز تحقیقات فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی

null

دکتر عباس محمدی

استاد دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی برق
ایمیل: abm125@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

رئیس مرکز تحقیقات فناوري اطلاعات و ارتباطات

null

دکتر سعیده ممتازی

استادیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
ایمیل: momtazi@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

رئیس مرکز تحقیقات پردازش فوق سریع

null

دکتر سیداحمد معتمدی

استاد دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی برق
ایمیل: motamedi@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

رئیس مرکز تحقیقات آپا

null

دکتر بابک صادقیان

دانشیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
ایمیل: basadegh@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی